До 31 март се плаща "Такса за притежаване на куче"

Общинска администрация в Момчилград напомня на собствениците на домашни кучета, че следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му. Регистрацията се извършва след подаване на заявление от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 5 лева.
Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в Центъра за обслужване на клиенти при Община Момчилград, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето.
Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2017 г.
Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от български червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета;
7. кучета с поставен микрочип – за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар.
Освободените от такса кучета, не са освободени от задължителна административна регистрация.
При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 20 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева, а при повторно нарушение се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос