Съобщение

Общинска администрация гр.Момчилград съобщава на всички председатели, зам.председатели и членове на СИК, участвали в изборите за народни представители на 26.03.2017 г., че изплащането на възнагражденията ще започне от 03.04.2017 г. след 10,00 часа.

Получаването на възнаграждението се извършва от касата на общината срещу  документ за самоличност и удостоверение.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос