На 10 юли стартира "Плувно лято 2017"

Община Момчилград, съвместно с ОДК, МКБППМН /Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни/ ЦОП /Център за обществено подкрепа/ организира за поредна година „Плувно лято – 2017”. 
В групите по плуване могат да се запишат деца от 6 до 12 годишна възраст. 
Желаещите могат да се запишат в стая № 5 в общинска администрация или в Центъра за обществена подкрепа. За справки на тел. 03631/7856.
Плувно лято тази година стартира на 10 юли и ще продължи до 11 август.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос