Община Момчилград ще проведе информационна кампания за уязвими групи хора

От месец май 2017 година Община Момчилград реализира проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“. Във връзка с изпълнение на дейност „Психологическо мотивиране и провеждане на професионално обучение на лица, полагащи грижи за зависими членове и лица с увреждания“ на 10 август 2017 година от 10,30 часа в залата на ресторант „България“ на ул. „Гюмюрджинска“ 56 ще се проведе информационна кампания. Тя е насочена към неактивните лица, към лица с увреждания, лица дълго време полагащи грижи за болни, както и към родители на деца с увреждания, посещаващи Дневен център за деца с увреждания - Момчилград. Целта на кампанията е да се запознаят лицата с възможността да направят образователен и трудов избор и да възстановят трудовите си навици и активност.

Проект: „Шанс за социална активност на уязвими групи“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос