Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник“ в отдел „ГРАО“ в Община Момчилград

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник“ в отдел „ГРАО“ в Община Момчилград               С решение от 04.01.2021 г. на конкурсната комисия и в изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители до участие в конкурс за длъжността „Началник“ в отдел „ГРАО“ в Община Момчилград са допуснати следните кандидати:

1. Юмер Ерол Ахмед

            Председател на комисията:

                                                / Гюлюзар Исмаил /

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос