Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник“ в отдел „Европейски програми и проекти“ в Община Момчилград

С решение от 17.01.2023 г. на конкурсната комисия и в изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители до участие в конкурс за длъжността „Началник“ в отдел „Европейски програми и проекти“ в Община Момчилград са допуснати следните кандидати:

1. Нефизе Рущи Салиф

Председател:……………

/инж. Зихни Дурмуш - Председател на комисията/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос