Обява за работници по проект „Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград“

ОБЯВА

за набиране на работници по проект „Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград“, Процедура BGLD-1.007 „Малка грантова схема „Създаване на работни места“

 

  • ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:
  • Охранител - 1 /една/ работна позиция, трудов договор на 8 часова  заетост;

 

  • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ– описани са в длъжностните характеристики към настоящата обява.
  • НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

- Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в Деловодството на Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12 в срок до 25.08.2023 г. до 17.00 часа.

Документи за кандидатстване могат да се получат в стая № 29 в сградата на Общинска администрация Момчилград.

За деня и часа на провеждане на интервюто ще бъде информиран всеки кандидат лично по телефон. Всички съобщения свързани с провеждане на подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с подбора ще се обявят на интернет страницата на Община Момчилград и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос