Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж ...

Процедура Открита процедура
 Статус:  Отворена
Възложител:   Община Момчилград
АОП с уник. №:   00239-2016-0002
Описание:   Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Момчилград
Краен срок за подаване на оферти:    до 16:00 часа на 04.04. 2016 г.
Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Inform  sklucen ramk. sporaz po 00239-2016-0002.pdf)Inform sklucen ramk. sporaz po 00239-2016-0002.pdf 144 КБ21.11.2016г.
Свали този файл (Ramkovo sporazum У-РД-36-103  по 00239-2016-0002.pdf)Ramkovo sporazum У-РД-36-103 по 00239-2016-0002.pdf 675 КБ21.11.2016г.
Свали този файл (Reshenie klasirane  по 00239-2016-0002.pdf)Reshenie klasirane по 00239-2016-0002.pdf 256 КБ07.09.2016г.
Свали този файл (Протокол № 2 по 00239-2016-0002.pdf)Протокол № 2 по 00239-2016-0002.pdf 1358 КБ07.09.2016г.
Свали този файл (Протокол № 3 по 00239-2016-0002.pdf)Протокол № 3 по 00239-2016-0002.pdf 946 КБ07.09.2016г.
Свали този файл (Протокол № 4 по 00239-2016-0002.pdf)Протокол № 4 по 00239-2016-0002.pdf 512 КБ07.09.2016г.
Свали този файл (Съобщение РС - цени.doc)Съобщение РС - цени.doc 55 КБ24.08.2016г.
Свали този файл (Протокол № 1 по 00239-2016-0002.pdf)Протокол № 1 по 00239-2016-0002.pdf 635 КБ28.04.2016г.
Свали този файл (Решение по 00239-2016-0002.pdf)Решение по 00239-2016-0002.pdf 127 КБ23.02.2016г.
Свали този файл (Обявление  по  00239-2016-0002.pdf)Обявление по 00239-2016-0002.pdf 256 КБ23.02.2016г.
Свали този файл (Ukazania_uchastie _Momchilgrad_V01.doc)Ukazania_uchastie _Momchilgrad_V01.doc 748 КБ23.02.2016г.
Свали този файл (Ramkovo_sporazumenie_NPEEMJS_Momchilgrad.doc)Ramkovo_sporazumenie_NPEEMJS_Momchilgrad.doc 98 КБ23.02.2016г.
Свали този файл (Prilojenia_Ramkovo_NPEEMJS_Momchilgrad.doc)Prilojenia_Ramkovo_NPEEMJS_Momchilgrad.doc 181 КБ23.02.2016г.
Свали този файл (Dogovor_ramkovo_sporazumenie_NPEEMJS_Momchilgrad.doc)Dogovor_ramkovo_sporazumenie_NPEEMJS_Momchilgrad.doc 85 КБ23.02.2016г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос