Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест

Възложител:

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

АОП с уник.№

00239-2015-0018 

Процедура:

Открита процедура

Описание:

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, ул.„Гюмурджинска“ №67, бл. 1А“;

Обособена позиция №2: „Жилищен блок- Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, улица „Хаджи Димитър” 19, блок 2-3, състоящсе от 6 входа с 84 броя апартаменти“;

Обособена позиция №3: „Жилищен блок- Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, улица „Хаджи Димитър” №9, блок № 8 състоящ се от 5 входа със 78 броя апартаменти“;

Обособена позиция №4: „Жилищен блок- Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, улица „Сан Стефано” №14, бл.12, състоящ се от четири входа с 60 броя
апартаменти“;

Обособена позиция №5: „Жилищен блок- Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, улица „Сан Стефано” №8А, блок 6, състоящ се от 4 входа с 63
броя апартаменти“;

Обособена позиция №6: „Жилищен блок- Конструкция – ППП, находящ се в гр.Момчилград, улица „Маказа” №69, състоящ се от 1 вход с 52 броя апартаменти:

Краен срок за подаване на оферти:

до 16:00 часа на 12.02.2016 г.

Състояние:

ОТВОРЕНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Download this file (Razyasneniya_Mom_Inj_2   po 00239-2015-0018.pdf)Razyasneniya_Mom_Inj_2 po 00239-2015-0018.pdf [ ] 103 kB 2016-02-05 13:06
Download this file (Решение за ВЪЗОБНОВЯВАНЕ по 00239-2015-0018.pdf)Решение за ВЪЗОБНОВЯВАНЕ по 00239-2015-0018.pdf [ ] 150 kB 2016-01-29 18:04
Download this file (Reshenie_vazobnovyavane_Injenering_2.doc)Reshenie_vazobnovyavane_Injenering_2.doc [ ] 51 kB 2016-01-29 18:03
Download this file (Resenie za PREKRATYAVANE PO 00239-2015-0018.pdf)Resenie za PREKRATYAVANE PO 00239-2015-0018.pdf [ ] 158 kB 2016-01-27 21:24
Download this file (Razyasneniya_Momchilgrad_Inj_1 po 00239-2015-0018.doc)Razyasneniya_Momchilgrad_Inj_1 po 00239-2015-0018.doc [ ] 19 kB 2015-12-30 10:14
Access this URL (http://arhiv.momchilgrad.bg/WEBDISK/0018/7_Blok_12.zip)7_Blok_12.zip [ ] 61881 kB 2015-12-22 09:40
Access this URL (http://arhiv.momchilgrad.bg/WEBDISK/0018/8_Blok_Makaza_69.zip)8_Blok_Makaza_69.zip [ ] 58702 kB 2015-12-22 09:40
Access this URL (http://arhiv.momchilgrad.bg/WEBDISK/0018/9_Blok_6.zip)9_Blok_6.zip [ ] 63838 kB 2015-12-22 09:40
Access this URL (http://arhiv.momchilgrad.bg/WEBDISK/0018/10_Blok_2_3.zip)10_Blok_2_3.zip [ ] 67137 kB 2015-12-22 09:40
Access this URL (http://arhiv.momchilgrad.bg/WEBDISK/0018/11_Gum_67_1A.zip)11_Gum_67_1A.zip [ ] 62316 kB 2015-12-22 09:39
Access this URL (http://arhiv.momchilgrad.bg/WEBDISK/0018/12_Blok_8.zip)12_Blok_8.zip [ ] 61131 kB 2015-12-22 09:39
Download this file (Reshenie_Injenering_Momchilgrad_6OP_NPEEMJS 00239-2015-0018.pdf)Reshenie_Injenering_Momchilgrad_6OP_NPEEMJS 00239-2015-0018.pdf [ ] 143 kB 2015-12-21 17:08
Download this file (Obiavlenie_Injenering_Momchilgrad_6OP 00239 -2015-0018.pdf)Obiavlenie_Injenering_Momchilgrad_6OP 00239 -2015-0018.pdf [ ] 362 kB 2015-12-21 17:08
Download this file (Dokumentacia_Injenering_Momchilgrad_6OP_NPEEMJS_ 2015-0018.doc)Dokumentacia_Injenering_Momchilgrad_6OP_NPEEMJS_ 2015-0018.doc [ ] 1304 kB 2015-12-21 17:08

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос