Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения в Община Момчилград - 2016 г.

Процедура Открита процедура
 Статус: Отворена
Възложител:   Община Момчилград
АОП с уник. №:   00239-2016-0004
Описание:   Реконструкция на водопреносната мрежа на “Водоснабдителна система “Карамфил – Звездел”, Община Момчилград – ІIІ етап
Краен срок за подаване на оферти:    до 16:00 часа на 03.05.2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос