• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ...

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ...

Процедура 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  Статус: Отворена
Възложител:   Община Момчилград
АОП с уник. №:   00239-2016-0007
Описание:   Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и управление на одобреното проектно предложение по четири обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти:   13.05.2016 г. до 16:00 ч..

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос