• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения в Община Момчилград - 2017 г.

Процедура
„ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ” по  реда на чл.18,ал.1,т.12 от ЗОП  
 Статус: Отворена
Възложител:   Община Момчилград
Преписка:   № РД-19-193 от 26.05.2017 г.
АОП с уник. №:   00239-2017-0003
Описание:

Периодична доставката на хранителни продукти за детски и социални заведения /детски градини, социални домове / на територията на община Момчилград , разделена на две обособени позиции : Обособена позиция № 1 - „Хляб” – прогнозно 9 000,00 лева с ДДС. Обособена позиция № 2 - Други хранителни продукти – месо, месни продукти, риба, мляко млечни продукти, плодови и зеленчукови консерви, плодове и зеленчуци, пакетирани изделия, яйца и сладкарски изделия – прогнозно 165 000,00 лева с ДДС.

Краен срок за подаване на оферти:   до 10:00 часа на 16.06.2017 г. 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос