Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на водопроводната мрежа в населени места на община Момчилград

ПроцедураПазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП"  
съгласно  чл.29, ал.15 от Наредбата  № 12 от 25 юли 2016 г.
за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ 
Възложител: Община Момчилград
Описание:

Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на водопроводната мрежа в населени места на община Момчилград

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 27.09.2016 г.
Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложение № 1-КС.xlsx)Приложение № 1-КС.xlsx 42 КБ16.09.2016г.
Свали този файл (Приложение № 1_Техническа спецификация.docx)Приложение № 1_Техническа спецификация.docx 100 КБ16.09.2016г.
Свали този файл (Оферта_Приложение № 2_Момчилград_ВиК.doc)Оферта_Приложение № 2_Момчилград_ВиК.doc 271 КБ16.09.2016г.
Свали този файл (Обява_Момчилград_ВиК.doc)Обява_Момчилград_ВиК.doc 279 КБ16.09.2016г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос