Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Кравеферма за свободно групово отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 219 броя автохтонни породи крави и 75 броя бозаещи телета до шест месечна възраст в п

pdfПД-868_информация.pdf05.08.2022 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос