Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за продължаване срока на действие на разрешително № 33140192/23.11.2015 г. за позлване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на същ

pdfimg91EB.pdf10.03.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос