Решение № ХА - 15 - П/2023 г. на директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на процедурата на необходимостта от извършване на ОВОС, в т. ч. съвмествната процедура по оценка за съвместимост по внесено уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане

pdfScan_20230511_0001.pdf17.05.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос