Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот в ОУ «Н.Й.Вапцаров», с.Груево, общ.Момчилград

ОУ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

с. Груево – 6809 , ул. Осма № 2, общ. Момчилград, обл. Кърджали

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

GSM 0885551220

На основание Заповед № 100-100 от 11.01.2016 г. на директора и във връзка с Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособено помещение – кухня и столова, с предназначение за приготвяне на закуска и обяд на учениците и продажба на храни и напитки подходящи за ученици, находящо се в сградата на ОУ «Н.Й.Вапцаров», с.Груево, общ.Момчилград с площ от 50 /петдесет/ кв. м. с начална месечна наемна цена 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/.

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на училището на 29.01.2016 г. от 11:00 часа.

ІІІ. Тръжна документация се получава от 14.01.2016 г. до 27.01.2016 година от канцеларията на училището.

ІV. Депозит в размер на 20% от годишната наемна цена следва да се внесе по «BG08DEMI92403100024481, BIC код: DEMIBGSF в “Търговска банка Д”-Момчилград.– Момчилград до 27.01.2016 година.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос