Протоколи от заседания на Постоянни комисиии

ПротоколиДатаИзтегли
Протокол на ПК по Бюджет, финанси и икономика 

 

26.04.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост 26.04.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение и туризъм 26.04.2024 г. download
Протокол на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето 25.04.2024г. download
Протокол на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 25.04.2024г. download
Протокол от заседание на ПК по селско стопанство, гори, води и екология 25.04.2024г. download

Протокол от заседание на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба

23.04.2024 г. download

Протокол от заседание на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба

23.04.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Териториално устройство, благоустройство, строителство и общинска собственост 27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението  27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Бюджет, финанси и икономика 27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРИ, ВОДИ И ЕКОЛОГИЯ 27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение и туризъм 27.03.2024г.  download
Протокол на ПК по Транспорт, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика 26.03.2024г. download
Протокол на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето 26.03.2024г. download
 ПРОТОКОЛ №3 НА ПК ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА 21.03.2024г.  download

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865