• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор... ул. „Гюмурджинска“ №67, бл. 1А

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективнос

Процедура Открита процедура
Възложител:   Община Момчилград
АОП с уник. №:   00239-2016-0001
Описание:   Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград по шест обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти:    до 16:00 часа на 12.02.2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос