ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021г.

pdfСъобщение във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември

pdfСписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

pdfЗаповед за образуване на ПСИК на територията на Община Момчилград

pdfЗаповед за образуване на подвижна секционна избирателна комисия за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна излолация

pdfЗаповед за образуване на избирателни секции в МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" 

pdfЗаповед за изменение на адреси на избирателни секции

pdfКонсултации за определяне на състава на ПСИК за избиратели от Община Момчилград, поставени под задължителна карантина или изолация

pdfСъобщение за дистанционно обучение на Секционни избирателни комисии на 11 ноември/четвъртък/ 2021г.

Решение относно изменение и допълнение на Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и утвърждаване на бланка на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация  - РЕШЕНИЕ № 831-ПВР/НС

txtСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

pdfЗаповед за образуване на подвижни секционни избирателни комисии и утвърждаване на тяхната номерация, адрес и обхват

pdfЗаповед за определяне на секция 09 21 00 003 за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването

pdfЗаповед за проверка и преценка по т.7  от Решение на ЦИК

pdfЗаповед за контрол по спазване на противоепидемичните мерки и указанията за провеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.

pdfЗаповед за поставяне на материали и транспаранти, свързани с изборите на 14 ноември 2021 г.

pdfКонсултации за определяне на състава на подвижни секционните избирателни комисии(ПСИК) за произвеждане на изборите на 14.11.2021 г.

pdfКонсултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии(СИК)

txtИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

txtИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

pdfЗаповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите на 14.11.2021г.

pdfЗаповед за определяне на адресите на избирателните секции на територията на Община Момчилград 

pdfЗаповед за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация

Централна избирателна комисия

Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос