Традиции и обичаи

Народ без корени се обезличава. През последните десетилетия от края на миналия век и началото на ХХІ век България преживя редица катаклизми. Те оказаха най-вече отражение върху духовния живот на българина. Опитът за изтръгване на дълбокия корен на миналото, съхранено в традициите и обичаите на народа донякъде ограби народната ни традиционна култура.

         Проектът „Живот като едно семейство” на читалище "Нов живот" - Момчилград, е опит да се издирят, съхранят и предадат на идващите поколения традициите, обредите и обичаите просъществували през вековете. Целта ни бе да се създаде интерес към празничната традиция и към проучване и съхранение на създадените обичаи на различните етноси в Родопите. Тези етноси живели съвместно векове наред в разбирателство и толерантност и съвсем естествено си оказвали взаимно влияние в бит, култура и занаяти.

        Кои са свещените празници при християни, мюсюлмани и роми - етносите живеещи на територията на Източните Родопи? Кои са някои от традиционните готварски рецепти в този район? Кои са игрите, които са се играли във времето, преди да има телевизори и компютри? Отговорите на тези въпроси ще намерите в тази книга.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос