Протоколи от заседания на Постоянни комисиии

ПротоколиДатаИзтегли
Протокол от заседание на ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение и туризъм  25.06.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология 25.06.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Бюджет, финанси и икономика 25.06.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост 25.06.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Транспорт, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика 24.06.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето 24.06.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 24.06.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба 20.06.2024 г. download
Протокол на ПК по Бюджет, финанси и икономика   26.04.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост 26.04.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение и туризъм 26.04.2024 г. download
Протокол на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето 25.04.2024г. download
Протокол на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 25.04.2024г. download
Протокол от заседание на ПК по селско стопанство, гори, води и екология 25.04.2024г. download

Протокол от заседание на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба

23.04.2024 г. download

Протокол от заседание на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба

23.04.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Териториално устройство, благоустройство, строителство и общинска собственост 27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението  27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Бюджет, финанси и икономика 27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРИ, ВОДИ И ЕКОЛОГИЯ 27.03.2024 г. download
Протокол от заседание на ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение и туризъм 27.03.2024г.  download
Протокол на ПК по Транспорт, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика 26.03.2024г. download
Протокол на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето 26.03.2024г. download
 ПРОТОКОЛ №3 НА ПК ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА 21.03.2024г.  download

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос