Приложения към решения

Приложения към решения
№ и датаИзтегли
Приложения към Актуализация на плана за поименно разпределение на КР през 2019 г. на община Момчилград Решение №16/22.11.2019 г. download
Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. на община Момчилград Решение №110/31.07.2019 г. download
Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 1-то полугодие на 2019 година Решение №109/31.07.2019 г. download
Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. и Програма за 2019 г. Решение №52/25.04.2019 г. download
Отчет на Общински план за младежта за 2018 г. и План за 2019 г.  Решение
№02/31.01.2019 г.
download
Календар за спортни и младежки дейности. План-програма за развитие на детско- юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности  Решение
№03/31.01.2019 г.
download
Културен календар за 2019 г.  Решение
№04/31.01.2019 г.
download
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград

Решение
№163/20.12.2018 г.

download
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Момчилград за 2019 година.

Решение 

№61/27.04.2018 г.

download
План за действие на община Момчилград за интеграция на ромите (2018-2020 г.) и отчет(2015-2017 г.)

Решение 

№59/27.04.2018 г.

download
Общинска програма за закрила на детето за 2018 година и отчет - анализ за 2017 г.
Решение №57/27.04.2018 г. download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2018 година Решение №12/26.01.2018 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 година Решение №11/26.01.2018 г. download
Отчет на общински план за младежта за 2017 г. и Общински план за младежта за 2018 г.
Решение №8/26.01. 2018 г. download
Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2018 г. и План-програма Решение №7/26.01. 2018 г. download
 Отчет – анализ за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година. Решение №50/28.04.2017г.. download
Актуализирано разпределение на променения бюджет и за средствата от ЕС за четвъртото тримесечие на 2016 г. Решение №30/28.02.2017г.. download
Отчет на МКБППМН за 2016 г. и План-програма за 2017 г. Решение №20/28.02.2017г.. download
Отчет на кмета на община Момчилград за 2016 година Решение №19/28.02.2017г
download
Предложения към бюджета за 2017 г. на община Момчилград Решение №15/31.01.2017г download
План-предложение за поименно разпределение на КР за 2017 г. Решение №14/31.01.2017г. download
Отчет на общински план за младежта за 2016 г. и план за 2017 г. Решение №3/31.01.2017г. download
План-предложение за поименно разпределение на КР за 2016 г. 
Решение №22 от 29.01.2016г. download
Приложения към проекто-бюджет 2016 г.  Решение №23 от 29.01.2016г. download
Отчет  на общински план за младежта за 2015 г. и план за 2016 г. Решение №5 от 29.01.2016г. download
Спортен календар и програма за 2016 г. Решение №6 от 29.01.2016г. download
Годишен отчет за 2015 г. и програма за 2016 г. на МКБППМН
Решение №4 от 29.01.2016г.  download

Окончателна актуализация за поименно разпределение на капиталови разходи за 2015 г.

Решение №42 от 18.12.2015г. download
     

 Всички Приложения към решения  до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865