ДГ "Букет" - с. Равен

20141104_112656 20141104_113035

Детска градина „Букет” - с.Равен

Целодневна детска градина е открита през 1986 г. с името „ Митко Палаузов” , първоначално е започнала работа с две групи деца . Първата директорка е г-жа Лалева . През 1987 година градината е била седмична за няколко години .

До 2006г. детската градина се води „ Митко Палаузов” а през април същата година се преименува ДГ „ Букет”

От 2007г. директор на детската градина е г-жа Шенай Мюмюн .

В момента в детската градина са записани 24 деца от 3 до 7 години, разпределени в две смесени групи от различни населени места .

За които се грижи 8-членен персонал ,от които 4 педагога ,1 медицинска сестра и 3 помощен персонал.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос