Туристическа карта на Община Момчилград

Турстическите карти на Община Момчилград и град Момчилград показват местоположението на туристическите обекти. Двете карти съставят богато илюстрирана дипляна за цялостното природно и културни-историческо наследство на общинския център и общината.

pdfMomchilgrad1.pdf

pdfMomchilgrad2.pdf

Momchilgrad back 2

Momchilgrad back 2

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос