Туризъм

Културно-исторически паметници

Културно-исторически паметници

„Светилището на Орфей”, с. Татул

 

IMG_0517.jpgIMG_0640.jpg

На около 20 км. източно от Момчилград в местността „Асара” край с. Татул е разположен впечатляващ култов комплекс, един от уникалните мегалитни паметници в Европа. Татул е праисторическо култово място, на чиято територия е разположен един от най-озадачаващите мегалитни паметници на територията на България – саркофаг с форма на пресечена пирамида, който няма аналог сред множеството мегалитни паметници регистрирани от археолозите на територията на България и по света. Това е най-добре запазеният храмов комплекс изсечен в монолитен къс скала.

Светилището представлява скален масив, а върхът му – пресечена пирамида. Комплексът се състои от два саркофага, четириъгълно легло за главния олтар и триметров кладенец, както и множество изсичания с не съвсем ясна цел по скалите По околните скали са издълбани много съоръжения, неразделна част от комплекса: зидове, ниши, кладенци за поставяне на дарове, легло за главния олтар на светилището, множество предмети, свързани с древните култове /глинени човешки идоли, прешлени за вретено, костни ашици, предмети от бронз и др./

 IMG_0666.jpg

Работно време:

Понеделник – Неделя 09:00 ч – 20:00 /лятно време/

Понеделник – Неделя 09:00 ч – 17:00 /зимно време/

Входни такси за посещение и такса за екскурзоводска беседа на Тракийското светилище "Орфей" край село Татул:

Индивудални посещения:

За възрастни - 4 лв. 

Пенсионери - 2 лв.

Ученици - 2 лв. 

Екскурзоводска беседа - 15 лв. 

В деня на фестивала „Нощта на Орфей” - вход безплатен

Телефон за записване на предварителен час с екскурзовод към Община Момчилград: 0886 831 329 

Харман кая

 

 

harman_kay.JPGТова е скално изсечено светилище, разположено на невисоко плато на около 2 км. Източно от с. Долна Чобанка. В близост са формирани две малки пещери. Ранните археологически струпвания на скални фрагменти се отнасят към късноенеолитната епоха. Из цялата площ се забелязват изсечени в скалите съоръжения – помещения, кръгли и трапецовидни ниши, гробници, щерни, концентрични кръгове, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала.

Скални ниши, с. Неофит Бозвелиево

skali1

skali2

Нишите са разположени на открояваща се скала вдясно от пътя в посока към с. Лале. Издълбани са на достъпно място, във варовик, което се  среща сравнително рядко. Те са 11 на брой, разпределени на 2 нива. Сред тях има и недовършени, което дава възможност да се проследи начинът на изсичане. На хълма непосредствено над скалите с нишите има разрушено светилище, районът е осеян с керамика.

Такива скални ниши, изсечени в скалите, могат да се видят още в с. Татул, с. Равен, с. Биволяне, с. Чайка, с. Чайка, с. Друмче, с. Обичник, с. Чуково и с. Чомаково. Част от тях са в съседство със скални гробници /при с. Равен, с. Биволяне и Момчилград/ и светилища.

Ритуален камък – Шарапана

sharap

Намира се край махала „Гузоллар” на с. Вряло и е изцяло запазена. Шарапаната се състои от два басейна, разположени стъпаловидно и свързани чрез улей. Единият е с кръгла форма, а вторият басейн под него е с елипсовидна форма. Предполага се, че шарапаните датират от 700-800 г. преди н. е. и са се използвали за преработка на грозде във вино. Те са издялани в скалите преливници, преси за изтичане на ритуален, свещен гроздов сок, който се е пиел а съответните празници. Виното е било свързано с култа към бог Дионисий и орфическите вярвания.

Големият и Малкият казан

kazan1

kazan2

Те се намират в местността „Казан беюг'' край махала Въз на с. Равен. До обекта може да се достигне до ясно открояваща се пътека, непосредствено преди първите къщи на махала Въз от с. Равнец. В местността „Казан беюг" се извисява комплекс от интересни скални образувания, разположени върху левия бряг на р. Казан дере, с височина над 30 м. В района има множество изсечени в скалите съоръжения – проходи, жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши и добре запазена гробница с жлеб за затваряне.

Средновековна крепост „Асара"

asar1

asar2

Средновековна крепост, изградена през ХІ-ХІІ век на доминираща височина в района на рудник „Звездел", с. Ралица. Открояват се останките на две големи кули, като в едната от тях има следи от жилищни щения и параклис. На по-късен етап двете кули са свързани чрез крепостна стена. Голяма част от стените на крепостта са били дървени. Две кули са свързани чрез проход, изсечен в скалите. По време на извършените археологически разкопки в параклиса е открита уникална икона от ХІ век, основата на коята е изработена от еленова кост, а върху нея са монтирани прецизно изработени медальони с образи на светци, с обкови от злато и сребро и ажурни инкрустации.

Скално-култов комплекс Чуково

 скално-култов_комплекс_Чуково.jpg

 

Скално-култовият комплекс при село Чуково е разположен в полите на Стръмни рид (Източни Родопи). Според проф. Ана Радунчева комплексът е неповторим според организацията си на свещеното пространство. На самия връх на Стръмни рид е изсечена от монолитна скала огромната фигура на легнал на дясната си страна лъв, обърнат към долината и скалистото речно корито на р. Чуковска. (Според проф. Радунчева, позата и начинът на оформяне на тази скала показва силна прилика с една глинена животинска статуетка, съхранявана в РИМ Стара Загора, датирана от халколита.)

В предната част вместо глава има два жертвеника, а на обърнатата към долината страна са изсечени хоризонтални редове от трапецовидни ниши. В основата на тази страна на скалата чрез плитки изсичания и промени в цвета на скалата е направено изображение, което проф. Радунчева определя като женско – изобразяващо глава с корона, шия и горна част на тялото до бюста. Паралел на това изображение според Радунчева има в обект 244 от селището при село Драма (област Ямбол). Зад нея по скалата се наблюдава и второ антропоморфно изображение на човешко лице, а над него се различава и изображение на демон. Под тези изображение при теренно проучване проф. Ана Радунчева открива керамични късове от късния енеолит.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос