Управление на отпадъците

docxРегистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Момчилград

pdfГрафик на сметосъбиращите автомобили за извозване на отпадъци по населени места в Община Момчилград

pdfЗаповед за границите на обслужващите райони за община Момчилград за всяка от трите услуги по управление на отпадъците

pdfMорфологичен състав на битовите отпадъци на територията на Община Момчилград

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос