Кметове на кметства

Списък на кметове на кметства и кметски наместници  в Община Момчилград за мандат 2019 - 2023 г.

 

Кметове на кметства

Име, презиме и фамилия

    Телефон

1

Кмет, кметство/с. Ауста

Севинч  Юсеин Хасан

 0889 96 74 25

2

Кмет, кметство/с. Багрянка

Тунай Хасан Сали

 0885 39 89 20 

3

Кмет, кметство/с. Балабаново

Владимир Николов Въгларов

 0884 85 62 03

4

Кмет, кметство/с. Върхари

Баки Фахри Зейнал

 0885 39 89 12

5

Кмет, кметство/с. Груево

Ахмед Сеидахмед Ибрахим

 0887 02 27 27

 03631/88-05

6

Кмет, кметство/с. Джелепско

Хасан Ибрахим Ибрахим

 0889 13 59 72

7

Кмет, кметство/с. Загорско

Мюмюн Местан Реджеб

 0879 34 90 01

8

Кмет, кметство/с. Звездел

Мехмед Бекир Салиф

 0887 92 63 56

9

Кмет, кметство/с. Карамфил

Мехмед Акиф Мехмед

 0885 39 89 22

10

Кмет, кметство/с. Конче

Сабахаттин Байрам Кадир

 0889 48 08 31

11

Кмет, кметство/с. Лале

Касим Мисал Байрам

 0888 57 64 07

 03631/88-13

12

Кмет, кметство/с. Нановица

Мустафа Осман Мустафа

 0888 93 05 44

13

Кмет, кметство/с. Н.Бозвелиево

Исмет Юсуфов Ахмедов

 0884 53 51 06

14

Кмет, кметство/с. Пазарци

Ерол Юсеин Халил

 0889 26 06 82

15

Кмет, кметство/с. Постник

Сезгин Мустафа Али

 0899 40 33 09

16

Кмет, кметство/с. Прогрес

Сабри Мюмюн Юсеин

 0882 44 77 14

17

Кмет, кметство/с. Птичар

Нуриттин Исмаил Исмаил

 0889 90 32 05

18

Кмет, кметство/с. Равен

Рахиме Исмаил Раиф

 0884 21 22 35

19

Кмет, кметство/с. Седефче

Мехмед Селим Хаджиселим

 0886 35 97 51 

20

Кмет, кметство/с. Седлари

Йозджан Сали Хюсеин

 0885 33 01 16

21

Кмет, кметство/с. Синделци

Шерифе Акиф Ариф

 0889 96 74 99 

22

Кмет, кметство/с. Соколино

Аксой Месут Хасан 

 0886 76 87 46

23

Кмет, кметство/с. Чайка

Фикрет Расим Али

 0885 39 89 13

24

Кмет, кметство/с. Чуково

Шенол Сейдахмед  Сеид

 0897 38 00 19

Кметски наместници

25

с.Биволяне

Зехни Мехмедали Сюлейман

 0887 55 72 88

26

с. Врело

Мюмюн Юмер Мюмюн

 0885 39 89 03

27

с. Горско Дюлево

Юсеин Фами Вели

 0877 07 04 81

28

с. Гургулица

Алириза Сеидахмед Юсуф

 0887 10 07 22

29

с. Девинци

Шенай Али Юмер

 0885 33 92 69

30

с. Каменец

Селяхитдин Мехмед Юсуф

 0887 85 57 56

31

с. Кос

Хасан Юсеин Фейзулла

 0884 73 83 40

32

с. Кременец

Красимир Красимиров Сербезов

 0885 80 87 71

33

с. Пиявец

Фикрет Бекир Мехмед

 0889 95 05 07

 03631/88-17

34

с. Плешинци

Зинеб Осман Мехмед

 0884 84 94 08

35

с. Ралица

Фаик Юсеин Хасан

 0884 85 63 33

36

с.Садовица

Мехмед Юсеин Исмаил

 0886 15 64 19

37

с. Свобода

Байрам Реджеб Сюлейман

 0888 92 99 68

38

с. Татул

Адифе Илхан Мустафа

 0879 05 37 36

39

с. Чобанка

Зейнал Юсеин Али

 0889 60 09 27
 

 Публичен регистър на декларациите на кметовете на населени места
по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

pdfregistar_kmetove.pdf23.01.2020 г.

 Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на кметовете на населени места

pdfdeklaracii_kmetove.pdf23.01.2020 г.

pdfdeklaracia_zpkonpi_dopalnenie.pdf12.01.2022 г.

Доклад на ПК за Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет за декларациите на кметове на кметства в община Момчилград pdfkonpi_doklad.pdf

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос