село Конче

Конче - Отстои на 22 км югоизточно от Момчилград, на 37 км в същата посока от областния център Кърджали, на 25 км югозападно от Крумовград и на около 277 км югоизточно от столицата София. Съседните села Токачка и Звездел са разположени съответно на 11 км южно и на 8 км северно.

Селото се намира в Източните Родопи, в район с полупланински и хълмист релеф на надморска височина около 363 м. Попада в преходно-средиземноморската климатична зона. Зимите са сравнително меки, а летата - продължителни и горещи. Тук живеят около 270 души.

В близост до селото преминава международен път, част от транспортен коридор №9 Кърджали - Маказа - Александруполис - важна пътна артерия за Южна България, която има голям принос за икономическото развитие на региона.

Конче има относително добре развита инфраструктура - повечето улици са асфалтирани, има изградени електропреносна и водоснабдителна мрежи. Автобусен транспорт го свързва с околните населени места. Тук има кметство и магазин. В село Звездел ще намерите основно училище, читалище и целодневна детска градина. Медицинска помощ може да бъде получена на територията на село Токачка, където има един общопрактикуващ лекар. Най-близката многопрофилна болница е в гр. Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос