• Начало
  • село Садовица
  • Категория (bg-bg)
  • Отрасли
  • Околна среда
  • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС за инвестиционно предложение: "Добив на подземни богатства - строителни материали (андезитобазалти) от находище "Чешлия", разположено в землищата на с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, облст Кърджали" с в

село Садовица

Садовица – Селото се намира в полупланински район. Разположено е край левия бряг на река Върбица. Намира се на близо 5 км югозападно от общинския център.

Няма точни исторически сведения за основаване на селото, но нейните жители са седмо поколение бахшашлии. В различни документи селото се отбелязва като: Бахшашлъ, Башешли, Багшашлъ, което идва от турското баг, бахче, лозе, градина. Първоначално Садовица е купно село. Впоследствие част от жителите му се установяват в имотите си извън селото, с което постепенно започва оформянето на отделни махали. Махала Светла и махала Кокиче. През 80-те години на миналия век селото наброява над 700 души.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос