Село Горско Дюлево

Горско Дюлево - Отстои на 11 км южно от центъра на гр. Момчилград, на около 25 км в същата посока от областния град Кърджали, на около 71 км югозападно от гр. Хасково, на 119 км югоизточно от гр. Пловдив и на около 268 км в същата посока от столицата София. Селото има ж.п. транспорт.

Селото е разположено в Източните Родопи, в район с планински релеф на надморска височина от около 392 м. Климатът е умерено-континентален до средиземноморски. Характерни са меките зими и горещите лета. Земите около селото са подходящи за отглеждане на тютюн, лозя, овощни и зърнени култури. Тук живеят приблизително 70 души.

Горско Дюлево е водоснабдено и електрифицирано селище. Близостта на общинския център обуславя сравнително добрата инфраструктура, уредена с частично асфалтирани улици.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос