Село Багрянка

Багрянка - Отстои на около 3 км южно от гр. Момчилград, на около 18 км южно от областния град Кърджали, на около 60 км южно от гр. Хасково, на около 112 км югоизточно от гр. Пловдив и на около 280 км югоизточно от столицата София.

Релефът е планински, а средната надморска височина е около 462 м. В близост до селото преминава река Върбица.

Климатът е умереноконтинентален до средиземноморски. Характерни са меките зими и горещите лета.

Земите около селото са подходящи за отглеждане на тютюн, лозя, овощни и зърнени култури. Населението на Багрянка е около 217 души.

В селото има кметство и читалище. Най-близките полицейско управление, училища, детски градини, ясли и многопрофилна болница са в гр. Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос