село Синделци

Синделци – Отстои на 22 км югоизточно от Момчилград, на 38 км в същата посока от областния център Кърджали, на 14 км западно от Крумовград и на около 278 км югоизточно от столицата София.

Село Синделци е разположено само на 3 км от една от основните пътни артерии в Южна България - II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград, която свързва общините Момчилград и Крумовград със съседните общини, с областния център Кърджали и националната транспортна мрежа.

Разположено е в Източните Родопи на надморска височина около 365 м. Климатът е преходно-средиземноморски, зимата е мека, а лятото - продължително и горещо. Синделци се състои от няколко разпръснати махали - Дафин, Диляна, Долняне и Залист. Населението на селището е около 270 души.

Синделци има сравнително добра инфраструктура - повечето улици са асфалтирани, има изградени електропреносна и водоснабдителна системи, всички мобилни оператори имат покритие, автобусен транспорт го свързва с общинския град.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос