УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
2021  ГОДИНА
ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО М. /РЕГ.КВ. УПИ ПЛ. № /ИДЕНТ. ЗАПОВЕД /РАЗРЕШАВА № ЗАПОВЕД /ОДОБРЯВА №
1 Комплексен проект - част изменение на ПУП - ИПРЗ гр. Момчилград 13 VII 48996.103.139 РД - 19 - 13/12.01.2021
2 Специализирана план - схема, част "Електрическа" към ПУП-ПЗ, част от КПИИ гр. Момчилград 56 LIII РД - 19 - 47/03.02.2021
3 Специализирана план - схема, част "Електрическа" към ПУП-ПЗ, част от КПИИ гр. Момчилград 56 ХХХIV РД - 19 - 48/03.02.2021
4 Комплексен проект - част изменение на ПУП - ПЗ гр. Момчилград 48996.4.16 РД - 19 - 58/08.02.2021
5 Специализирана план - схема, част "Електрическа" към ПУП-ПЗ гр. Момчилград 31 ХIV 48996.105.427 и 48996.105.431 РД - 19 - 61/11.02.2021
6 Специализирана план - схема, част "Електрическа" към ПУП-ПЗ гр. Момчилград 48996.36.50 РД - 19 - 77/19.02.2021
7 ПУП-ИПРЗ с. Птичар 7 XIV-56, XIII-57, XII-53, XV-58, VII-55 РД - 19 - 78/19.02.2021
8 ПУП-ИПРЗ с. Багрянка 02155.1.36 РД - 19 - 79/19.02.2021
9 ПУП-ПЗ с Ел. и ВиК схеми с. Багрянка 02155.1.36 РД - 19 - 79/19.02.2021
10 ПУП-ПЗ с Ел. и ВиК схеми гр. Момчилград 48996.78.20 РД - 19 - 96/04.03.2021
11 ПУП-ИПР с. Върхари 4 I РД - 19 - 128/31.03.2021
12 Комплексен проект - част изменение на ПУП - ПЗ гр. Момчилград 48996.4.16 РД - 19 - 203/11.05.2021
13 ПУП-ПРЗ с. Садовица 3 НУПИ 501 РД - 19 - 208/12.05.2021
14 Комплексен проект - Специализирана план - схема, част "Електрическа" към ПУП-ПЗ гр. Момчилград 52 I РД - 19 - 209/12.05.2021
15 Комплексен проект - Специализирана план - схема, част "Електрическа" към ПУП-ПЗ гр. Момчилград 40 Х 48996.104.369 РД - 19 - 210/12.05.2021
16 ПУП-ПЗ с Ел. и ВиК схеми гр. Момчилград 48996.501.144 РД - 19 - 222/27.05.2021
17 Комплексен проект - част изменение на ПУП - ПРЗ гр. Момчилград 24 Х-1768 48996.105.96 РД - 19 - 240/08.06.2021
18 ПУП-ПЗ с Ел. и ВиК схеми гр. Момчилград 48996.38.12 РД - 19 - 249/16.06.2021

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос