Община Момчилград - Отчети

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

 

 Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Финанси и отчети

 

Финанси 2023

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет21.02.2023 г.  pdfОтчет21.02.2023 г.  xlsОтчет21.02.2023 г.  xlsОтчет21.02.2023 г. xlsОтчет21.02.2023 г.
февруари  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г. xlsОтчет13.03.2023 г.
март  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.
април  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.
май  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.
юни  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет7.07.2023 г.
юли  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г. xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.
август  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.
септември  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.
октомври  xlsОтчет17.11.2023 г.  xlsОтчет17.11.2023 г.  xlsОтчет17.11.2023 г.  xlsОтчет17.11.2023 г.  xlsОтчет17.11.2023 г.
ноември          
декември          

 

Отчет/месец

 Капиталови разходиОтчета за средства по ДМП - др. международни програмиПросрочия
януари  -  xlsОтчет21.02.2023 г. xlsОтчет21.02.2023 г.
февруари  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.
март  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.
април  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.
май  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.
юни  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.
юли  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.
август  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.
септември  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.
октомври  xlsОтчет17.11.2023 г.  xlsОтчет17.11.2023 г.  xlsОтчет17.11.2023 г.
ноември      
декември      

  

Месец

 Отчет на разходи за COVID-19

Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г.Разходи за Украйна за 2023 г.
януари  xlsОтчет21.02.2023 г.  -  -
февруари  xlsОтчет13.03.2023 г.  - -
март  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.
април  xlsОтчет12.05.2023 г.  -  -
май  xlsОтчет13.06.2023 г.  - -
юни  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.
юли  xlsОтчет05.09.2023 г.  -  -
август  xlsОтчет15.09.2023 г.  -  -
септември  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.  xlsОтчет18.10.2023 г.
октомври  xlsОтчет17.11.2023 г.  -  -
ноември      
декември      

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо   xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.
Второ   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г. 
Трето  xlsОтчет31.10.2023 г.  xlsОтчет31.10.2023 г.  xlsОтчет31.10.2023 г.  xlsОтчет31.10.2023 г. xlsОтчет31.10.2023 г.
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходиДруги международни програми
Първо   xlsОтчет28.04.2023 г. xlsОтчет28.04.2023 г.
Второ    xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.
Трето  xlsОтчет31.10.2023 г.  xlsОтчет31.10.2023 г.
Четвърто  

 

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос