Община Момчилград - Отчети

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

 

 Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Финанси и отчети

 

Финанси 2024

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2024

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет21.02.2024 г.  xlsОтчет1.11 МБ  xlsОтчет21.02.2024 г. xlsОтчет21.02.2024 г.  xlsОтчет21.02.2024 г.
февруари  xlsОтчет13.03.2024 г.  xlsОтчет13.03.2024 г.  xlsОтчет13.03.2024 г.  xlsОтчет13.03.2024 г.  xlsОтчет13.03.2024 г.
март  xlsОтчет16.04.2024 г.  xlsОтчет16.04.2024 г.  xlsОтчет16.04.2024 г.  xlsОтчет16.04.2024 г.  xlsОтчет16.04.2024 г.
април  xlsОтчет15.05.2024 г.  xlsОтчет15.05.2024 г.  xlsОтчет15.05.2024 г. xlsОтчет15.05.2024 г.  xlsОтчет15.05.2024 г.
май  xlsОтчет17.06.2024 г.  xlsОтчет17.06.2024 г.  xlsОтчет17.06.2024 г.  xlsОтчет17.06.2024 г.  xlsОтчет17.06.2024 г.
юни  xlsОтчет18.07.2024 г.  xlsОтчет18.07.2024 г.  xlsОтчет18.07.2024 г.  xlsОтчет18.07.2024 г.  xlsОтчет18.07.2024 г.
юли          
август          
септември          
октомври          
ноември        
декември      

Отчет/месец

 Капиталови разходиОтчета за средства по ДМП - др. международни програмиПросрочия
януари  -  xlsОтчет21.02.2024 г. xlsОтчет21.02.2024 г.
февруари  -  xlsОтчет13.03.2024 г.  xlsОтчет13.03.2024 г.
 март  xlsОтчет16.04.2024 г.  xlsОтчет16.04.2024 г.  xlsОтчет16.04.2024 г.
април  xlsОтчет15.05.2024 г.  xlsОтчет15.05.2024 г.  xlsОтчет15.05.2024 г.
май  xlsОтчет17.06.2024 г.  xlsОтчет17.06.2024 г.  xlsОтчет17.06.2024 г.
юни  xlsОтчет18.07.2024 г.  xlsОтчет18.07.2024 г.  xlsОтчет18.07.2024 г.
юли      
август      
септември      
октомври      
ноември      
декември      

  

Месец

 Отчет на разходи за COVID-19

Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г.Разходи за Украйна за 2023 г.
януари  -  -  -
февруари  -  -  -
март  -  -  xlsОтчет16.04.2024 г.
април  - - -
май  -  -  -
юни  - - xlsОтчет18.07.2024 г.
юли      
август      
септември      
октомври      
ноември      
декември      

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2024

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо   xlsОтчет08.05.2024 г.  xlsОтчет08.05.2024 г.   xlsОтчет08.05.2024 г.  xlsОтчет08.05.2024 г.  xlsОтчет08.05.2024 г.
Второ          
Трето        
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходиДруги международни програми
Първо   xlsОтчет08.05.2024 г.   xlsОтчет08.05.2024 г.
Второ    
Трето    
Четвърто  

 

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос