Община Момчилград - Отчети

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

 

 Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Публични регистри и отчети

 

Финанси 2022

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г. xlsОтчет15.02.2022 г.
февруари xlsОтчет18.03.2022 г. xlsOтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г.
март xlsОтчет18.04.2022 г.
 xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г.
април xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г.
май xlsОтчет15.06.2022 г.
xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г.
юни xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г.
юли xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г.
август
септември
октомври
ноември
декември

 

Отчет/месец

 Капиталови разходиОтчета за средства по ДМП - др. международни програмиПросрочия
януари xlsОтчет15.02.2022 г. xlsОтчет15.02.2022 г.
февруари xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г.
март xlsxОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г.
април xlsxОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г.
май xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г.
юни  xlsОтчет14.07.2022 г.  xlsОтчет14.07.2022 г.  xlsОтчет14.07.2022 г.
юли  xlsОтчет12.08.2022 г.  xlsОтчет12.08.2022 г.  xlsОтчет12.08.2022 г.
август      
септември      
октомври      
ноември      
декември      

  

Месец

 Отчет на разходи

за COVID-19

Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г.Разходи за Украйна за 2022 г.
януари  -  -  -
февруари  -  -  -
март  xlsОтчет18.04.2022 г.  xlsОтчет18.04.2022 г.  xlsОтчет18.04.2022 г.
април  xlsОтчет16.05.2022 г.  - -
май xlsОтчет15.06.2022 г. - -
юни  xlsОтчет14.07.2022г.  xlsОтчет14.07.2022г.  xlsОтчет14.07.2022г.
юли  xlsОтчет12.08.2022 г.  - -
август      
септември      
октомври      
ноември      
декември      

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо  xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г.
Второ xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г.
Трето
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходи
Първо   xlsxОтчет13.05.2022 г.
Второ  xlsОтчет05.08.2022 г.
Трето  
Четвърто

 

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос