ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021 на 11 юли 2021г.

pdfЗаповед за образуване на подвижни избирателни комисии

pdfЗаповед за обраузване на избирателна секция в МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

pdfЗаповед на кмета на Община Момчилград относно изборите на 11 юли 2021 г.

txtСписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

pdfЗаповед за определяне на помещение за съхраняване на бюлетини, екземпляри оъ от протоколи, предназначени за общинска администрация

pdfЗаповед за определяне на място за съхранение на изборни материали, книжа и бюлетини за предстоящите избори

pdfОпределяне на избирателна секция №09 21 00 003 за хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването 

pdfПокана до политическите партии и коалиции

Указания за провеждане на изборите за народни представители в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

pdfЗаповед за поставяне на материали свързани с изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

pdfПокана до представителите на политически партии и коалиции

pdfЗаповед за образуване на нов адрес на избирателна секция в Обшина Момчилград

pdfЗаповед за определяне на адресите на избирателните секции на теририята на Община Момчилград за изборите на 11 юли 2021 година  

pdfЗаповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Момчилград и утвърждаване на тяхната номерация

pdfЗаповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

txtИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представители в изборен район № 09 - Кърджалийски, Община Момчилград

txtИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представители в изборен район № 09 - Кърджалийски, Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос