ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

pdfЗаповед за съхранение на изборните книжа27.09.2022 г.

pdfЗаповед за обявяване на избирателните списъци15.08.2022 г.

pdfЗаповед за Организационно-техническата подготовка в община Момчилград за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 

docХронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

pdfЗаповед за образуване на избирателни секции в Община Момчилград

pdfЗаповед за определяне на адресите на избирателните секции в Община Момчилград

pdfЗаповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за изборите на 2 октомври 2022 г.

txtИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни преедставители на 2 октомври 2022 г.

txtИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни преедставители на 2 октомври 2022 г.

pdfПокана за консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии

pdfЗаповед за определяне на секция за хора в неравностойно положение

pdfВъзнаграждения, определени от ЦИК за секционните избиратели комисии за изборите на 2 октомври 

Симулатор за машинно гласуване на 2 октомври 2022 г./кликнете върху текста/

Електронни услуги, разработени във връзка с провеждането на предстоящите избори

docxСъобщение за извършване на справки на интернет страницата на ГД "ГРАО"

Подаване на заявления за Избори за народно събрание на 2 октомври 2022 г. 

pdfЗаповед за поставяне на материали, свързани с Избориите за народно събрание на 2 октовмри 2022 г.

pdfОбучение на членовете на Секционните избирателни комисии

pdfЗаповед за образуване на Подвижни избирателни секции

pdfДопълнителна заповед във връзка с обраузване на Подвижни избирателни секции

pdfЗаповед за образуване на секция в МБАЛ - Момчилград

txtСписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври

 pdfТранспортна схема за произвеждане на Избори за народно събрание на 2 октомври 

pdfЗаповед за забрана за продажба и употреба на спиртни напитки в магазини и заведения на територията на общината на 1 и 2 октомври 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос