Общински съвет

 • Председател

  yumeryuseinЮмер Лютви Юсеин

  Председател на Общински съвет - Момчилград

   

  Юмер Лютви Юсеин е роден на 22 март 1985 г. в гр. Момчилград.  През май 2009 година получава магистърска степен от „Университет за национално и световно стопанство” – гр.София, Филиал „Икономика и управление” - гр.Хасково по специалността „Публични финанси”. Завършва УНСС– гр. Хасково, специалност „Счетоводство и контрол”.

  Завършил е средното си образование в Техникум по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали, специалност „Стопански мениджмънт”.

  От 2008 г. до 2013 г. е работил в банковия сектор. Заема ръководни длъжности в офисите на „Райфайзенбанк България ЕАД“ и „Търговска Банка Д“ в гр. Момчилград. От 2013 г. до 2015г. заема длъжността директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Кърджали. През 2015 г. става регионален мениджър. на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

  Избран за общински съветник от Движението за права и свободи за мандат 2011-2015. Оглавява постоянната комисия по Селско стопанство, гори, води и екология.

  Избран за Председател на Общински съвет – Момчилград през месец ноември 2015 година.

  Юмер Юсеин е семеен, с едно дете.

 • Съветници

   Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
   pdfНа общинските съветници Мандат 2015-2019г.4.98 МБ
   Архив
   Съветници - архив мандат 2011-2015г.

   

   

   

   

   

  Nihat Apturahman1. Нихат Халил Аптурахман - ПП ДПС

  Общински съветник ІV -и мандат

  Председател на ПК по Бюджет, финанси и икономика

  Член  на постоянната комисия по:

  - Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  -Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

  Икономист, управител на счетоводна къща.

  Тел: 0887 227 883

  Fahri Musa2. инж.Фахри Халим Муса – ПП ДПС

  Общински съветник ІV -и мандат

  Председател на ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Член на ПК по: - Бюджет, финанси и икономика - Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Машинен инженер, управител на „Хранинвест - ХМК” АД ПБ Момчилград

  Тел: 0888 538 045

  Metin Ibryam3. инж.Метин Бейсим Ибрям - ПП ДПС

  Общински съветник ІV -и мандат Председател на ПК поТериториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Член на ПК по:

  - Селско стопанство, гори, води и екология. Инженер, служител в „Хранинвест - ХМК” АД ПБ Момчилград

  Тел.: 0888 714 121

  Nermin Yumerova4. Нермин Юмерова Исмаилова – ПП ДПС

  Общински съветник ІV -и мандат. Председател на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение Член на ПК по:

  - Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето Месторабота: СОУ ”Н.Й.Вапцаров” – гр. Момчилград

  Тел: 0886 736 228

  Sezgin Ismail5. Сезгин Мехмед Исмаил - ПП ДПС

  Общински съветник ІІІ -ви мандат. Председател на ПК поТранспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация иследприватизационен контрол

  Член на ПК по:

  - Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение Месторабота: ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Груево

  Тел: 0889 728 008

  Belgin Sadik6. Белгин Сабахтин Садък - ПП ДПС

  Общински съветник І -ви мандат. Председател на ПК поЗдравеопазване, социални дейности и закрила на детето Член на ПК по:

  - Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Месторабота: МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград

  Тел: 0888 208 677

  Ergin Emin7. Ергин Наджи Емин - ПП ДПС

  Общински съветник І -ви мандат. Председател на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Член на ПК по:

  - Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение

  Земеделски производител

  Тел: 0885 460 086

  Nedjat Mehmedali8. Неджат Фаик Мехмедали – ПП ДПС

  Общински съветник ІІІ-ти мандат.

  Председател на ПК за Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
  Член на ПК по:

  - Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение

  - Селско стопанство, гори, води и екология

  Месторабота: ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград

  Тел.: 0888 551 153

  Sefide Mustafa9. Сефиде Мехмед Мустафа – ПП ДПС

  Общински съветник ІІІ-ти мандат.
  Заместник председател на ПК по Бюджет, финанси и икономика

  Член на ПК по:
  -Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Икономист, НАП – Кърджали
  Тел.: 0889 548 609

  Ilknur Myumyun10.Илкнур Кязим Мюмюн – ПП ДПС

  Общински съветник ІІІ -ти мандат.
  Зам.председател на ПК по
  Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
  Член на ПК:
  -Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето;

  - Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
  Месторабота: Дирекция „Бюро по труда”, гр. Момчилград

  Тел.: 0884212255

  Neriman Salif11. Нериман Сабри Салиф - ПП ДПС

  Общински съветник І -и мандат.
  Зам.председател на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето;

  Член на ПК по:

  - Бюджет, финанси и икономика
  Месторабота: ЦДГ „Щастливо детство”

  Тел.: 0885 451 657

  Mithat Tasim12. Митхат Байрамали Тасим - ПП ДПС

  Общински съветник І -и мандат.
  Зам.председател на ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Член на ПК по:

  - Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Земеделски производител

  Тел.: 0888 823 730

  Ergin Redjeb13. Ергин Реджеб Реджеб – ПП ДПС

  Общински съветник І -и мандат.
  Зам.председател на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Член на ПК по:

  -Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение

  Месторабота: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нановища, общ. Момчилград

  Тел.: 0887 234 469

  mincho gigov14. Минчо Росенов Гигов – ПП ГЕРБ

  Общински съветник ІІ-ри мандат.

  Член на постоянната комисия :
  - „Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето”
  - „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
  Технолог, началник отдел в „Хранинвест” – Момчилград
  Тел.: 0889 439 124

  Dimitar Kadiev15. Димитър Тодоров Кадиев -ПП ГЕРБ

  Общински съветник І -и мандат.

  Зам. председател на ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол
  Месторабота: ЕТ „Дита -АН” Д. Кадиев

  Тел: 0887 805 071

  Remzi Yusein16. Ремзи Тасим Юсеин - ПП ГЕРБ

  Общински съветник І -и мандат

  Зам. председател на ПК за Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

  Член на ПК по:

  - Селско стопанство, гори, води и екология

  Месторабота: ОСЗ, гр. Момчилград
  Тел: 0888 082 296

  Akif Akif17. Акиф Мехмед Акиф – ПП ДПС

  Общински съветник ІІІ -ти мандат.
  Член на ПК:
  - Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  - Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  „Централ” ЕООД

  Тел.: 0888 467 763

  Mustafa Sali18. инж. Мустафа Хасан Сали - ПП ДПС

  Общински съветник ІІ мандат.
  Член на постоянната комисия по:
  -  Бюджет, финанси, икономика
  ;

  - Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Машинен инженер

  Тел.: 0879 935 504

  Behchet Salim19. Бехчет Салим Салим – ПП ДПС 

  Общински съветник ІІ –ри мандат.
  Член на постоянната комисия по:
  - Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
  ;

  - Селско стопанство, гори, води и екология.

  Педагог

  Тел.: 0884 141 371

  Severina Emilova20. Северина Емилова Топалова  - ПП ДПС

  Общински съветник ІІ-ри мандат.
  Член на постоянната комисия по:
  - Селско стопанство, гори, води и екология
  - Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Еколог

  Тел: 0878 485 196

  Rasim Said21. Расим Бекир Саид- ПП ДПС

  Общински съветник ІІ-ри мандат.
  Член на постоянната комисия по:
  - Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
  - Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
  Пенсионер

  Тел: 0898 991 558

  Shenol Ahmed22. Шенол Хасан Ахмет- ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.
  Член на постоянната комисия по:
  - Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  - Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Тел: 0878 972 026

  Ata Ahmed23. Ата Тахир Ахмед- ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.
  Член на ПК
  по:
  - Бюджет, финанси и икономика;

  - Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Тел: 0882 450 406

  Reyhan Seydali24. Рейхан Мустафа Сейдали- ПП ДПС

  Общински съветник І-ви мандат.
  Член на постоянната комисия по:
  - Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  - Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Тел: 0888 946 655

  Shukri Halit25. Шукри Вели Халит - ПП ГЕРБ

  Общински съветник І -и мандат.

  Член на ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  месторабота: Държавно горско стопанство- гр. Момчилград
  Тел: 0887 944 860

  Nihat Mehmedali26. Нихат Салиф Мехмедали - ПП ГЕРБ

  Общински съветник І -и мандат

  Член на ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост .
  месторабота: „Български пощи”
  Тел: 0886 456 382

  Senay Arif27. Сенай Бейсим Ариф – ПП ГЕРБ

  Общински съветник І -и мандат

  Член на ПК по Бюджет, финанси и икономика

  месторабота: ТП „РГС - Момчилград”
  Тел: 0876 930 638

  nurgun mehmed28. Нургюн Рамадан Мехмед – Коалиция „За Момчилград /РБ, БНД/”

  ІІІ -и мандат общ. съветник,

  Член на ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
  Бизнесмен

  Тел.: 0888 009 733

   

   

 • Решения на Общински съвет - мандат 2015-2019 г.

  Решение № Дата Свали
  Решения № 77-92 31.05.2018г. download
  Решения № 75-76 10.05.2018г. download
  Решения № 55-74 27.04.2018г. download
  Решени3 № 54 30.03.2018г. download
  Решения № 32-53 15.03.2018г. download
  Решение № 31 09.03.2018г. download
  Решения № 20-30 06.02.2018г. download
  Решения № 1-19 26.01.2018г. download
  Решения № 160-165 22/28.12.2017г. download
  Решения № 147-159 30.11.2017г. download
  Решения № 137-146 26.10.2017г. download
  Решения № 122-136 28.09.2017г. download
  Решения № 96-121 04.08.2017г. download
  Решениe № 96 12.07.2017г. download
  Решения № 80-95 30.06.2017г. download
  Решения № 67-79 31.05.2017г. download
  Решения № 48-66 28.04.2017г. download
  Решения № 32-47 30.03.2017г. download
  Решения № 16-31 28.02.2017г. download
  Решения № 1-15 31.01.2017г. download
  Решения № 188-195 28.12.2016г. download
  Решение № 187 16.12.2016г. download
  Решения № 172-186 30.11.2016г. download
  Решения № 158-171 27.10.2016г. download
  Решения № 139-157 29.09.2016г. download
  Решение № 138 08.09.2016г. download
  Решения № 136-137 19.08.2016г. download
  Решения № 118-135 29.07.2016г. download
  Решения № 101-117 30.06.2016г. download
  Решение № 100 21.06.2016г. download
  Решения № 83-99 27.05.2016г. download
  Решения № 57-82 21.04.2016г. download
  Решения № 44-56 29.03.2016г. download
  Решения № 25-43 26.02.2016г. download
  Решения № 1-24 29.01.2016г. download
  Решения № 45-46 29.12.2015г. download
  Решения № 29-44 18.12.2015г. download
  Решения № 4-28 27.11.2015г. download
  Решения № 1-3 10.11.2015г. download
       

   Всички Решения на Общински съвет от 2008  до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

   

 • Дневен ред на общински съвет - мандат 2015-2019г.

  Дневен ред и заседания на ПКСвали
  Дневен ред от 31.05.2018 г. download
  Дневен ред от 27.04.2018 г. download
  Дневен ред от 15.03.2018 г. download
  Дневен ред от 06.02.2018 г. download
  Дневен ред от 26.01.2018 г. download
  Дневен ред от 22/28.12.2017 г. download
  Дневен ред от 30.11.2017 г. download
  Дневен ред от 20.10.2017 г. download
  Дневен ред от 21.09.2017 г. download
  Дневен ред от 04.08.2017 г. download
  Дневен ред от 30.06.2017 г. download
  Дневен ред от 23.05.2017 г. download
  Дневен ред от 28.04.2017 г. download
  Дневен ред от 24.03.2017 г. download
  Дневен ред от 28.02.2017 г. download
  Дневен ред от 31.01.2017 г. download
  Дневен ред от 28.12.2016 г. download
  Дневен ред от 30.11.2016 г. download
  Дневен ред от 30.10.2016 г. download
  Дневен ред от 30.09.2016 г. download
  Дневен ред от 30.06.2016 г. download
  Дневен ред от 27.05.2016 г. download
  Дневен ред от 21.04.2016 г. download
  Дневен ред от 29.03.2016 г. download
  Дневен ред от 26.02.2016 г. download
  Дневен ред от 29.01.2016 г. download

  Дневен ред от 29.12.2015 г.

  download

  Дневен ред от 18.12.2015 г.

  download
  Дневен ред от 27.11.2015 г. download
     
 • Правилници

  Правилници
  ДатаИзтегли

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

  /Мандат 2015-2019 г/

  Решение №37 от 18.12.2015 г. download
       

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865